Fotosoutěž 2024

Czech Art Photo 2024

2. ročník mezinárodní fotosoutěže amatérské a profesionální fotografie

Hlavním tématem všech kategorií je  "ŽENA"

KATEGORIE

PORTRÉT  -  UMĚLECKÝ AKT  -  FINE ART  -  REPORTÁŽ (DOKUMENT)  -  VOLNÉ TÉMA   

Kalendář soutěže:

uzávěrka 3. března 2024

vyhodnocení: 11. března 2024

oznámení výsledků: 23. března 2024

Slavnostní vyhodnocení a předání cen 12. dubna 2024 u příležitosti fotografického víkendu Czech Art Photo 2024 ve Zlíně. Součástí bude vernisáž výstavy 200 nejlepších fotografií v prostoru UTB Zlín!

Slavnostní předání cen vítězům a oceněným fotografům Czech Art Photo 2024 od 18,00 hodin.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Mostní 5139 760 01 Zlín 

Pořadatel:

czechartphoto s.r.o.


Porota

Sára Saudková - Robert Vano - Adolf Zika - David Kraus - Martin Skřivánek

Partneři 

66 cen a medailí celkové hodnotě 200.000,- Kčnominace  autorů bude oznámena 26.3.2024 -  vítězové budou oznámeni na slavnostním předání cen 

Czech Art Photo 2024 – ceny pro nejlepší autory soutěže

Zlatá medaile Grand Prix 

+ cena společnosti EIZO - GRAFICKÝ MONITOR EIZO CS2400R Color Edge v hodnotě 14.000,-Kč

Stříbrná medaile Grand Prix + cena společnosti Trobica v hodnotě 3.000,-Kč

Bronzová medaile Grand Prix + cena společnosti Trobica v hodnotě 3.000,-Kč

Cena UTB Zlín za umělecký přínos fotografii

Medaile 

+ letenka v hodnotě 5.000,-Kč

Hlavní cena Czech Art Photo 2024 – cena pro nejlepšího fotografa soutěže

Zlatá medaile + cena společnosti Fotoeshop v hodnotě 10.000,-Kč  - Studiový blesk Elinchrom D-Lite RX ONE + příslušenství + SkyportKATEGORIE  - CENY  - PARTNEŘI 

60 cen pro nejlepší fotografie

FINE ART

hlavním partnerem společnost Manfrotto

patronem kategorie Sára Saudková

Zlatá medaile + cena společnosti Manfrotto v hodnotě 10.000,-Kč poukaz na nákup zboží

Stříbrná medaile + cena společnosti Manfrotto  v hodnotě 6.000,-Kč

poukaz na nákup zboží

Bronzová medaile + cena společnosti Manfrotto  v hodnotě 4.000,-Kč

poukaz na nákup zboží

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti Foto Video - roční předplatné časopisu Foto Video

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti 24 print - poukaz na tisk 20ks fotografií 30x45 cm

3 x Cena poroty (medaile) + Autorská kniha + originální fotografie

4 x Cena pořadatele - čestné uznání (medaile)


UMĚLECKÝ AKT

hlavním partnerem společnost www.fotoeshop.cz

patronem kategorie Adolf Zika

Zlatá medaile + cena společnosti Fotoeshop v hodnotě 10.000,-Kč

Studiový blesk Elinchrom D-Lite RX ONE + příslušenství  + Skyport

Stříbrná medaile + cena společnosti Megapixel v hodnotě 5.000,-Kč - poukaz na nákup zboží

Bronzová medaile + cena společnosti Trobica v hodnotě 3.000,-Kč

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti Foto Video -roční předplatné časopisu Foto Video

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti 24 print - poukaz na tisk 20ks fotografií 30x45 cm

3 x Cena poroty (medaile) + Autorská kniha + originální fotografie

4 x Cena pořadatele - čestné uznání (medaile)

REPORTÁŽ – DOKUMENT

hlavním partnerem společnost Sigma

patronem kategorie David Kraus

Zlatá medaile + cena společnosti Sigma v hodnotě 10.000,-Kč

SIGMA 45 mm F2.8 DG DN Contemporary pro bajonet Sony E 

Stříbrná medaile + cena společnosti Sigma v hodnotě 10.000,-Kč

SIGMA 24 mm F3.5 DG DN Contemporary pro bajonet Sony E 

Bronzová medaile + cena společnosti Sigma v hodnotě 1.000,-Kč + poukaz na workshop v hodnotě 4.000,-Kč od společnosti Czech Art Photo

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti Foto Video - roční předplatné časopisu Foto Video

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti 24 print - poukaz na tisk 20ks fotografií 30x45 cm

3 x Cena poroty (medaile) + Autorská kniha + originální fotografie

4 x Cena pořadatele - čestné uznání (medaile)PORTRÉT (hlavní motiv žena)

hlavním partnerem společnost www.robertvanoshop.com

patronem kategorie Robert Vano

Zlatá medaile + Originální fotografie Platinotypie v hodnotě 25.000,-Kč

Stříbrná medaile + cena společnosti Megapixel v hodnotě 5.000,-Kč - poukaz na nákup zboží

Bronzová medaile + cena společnosti Trobica v hodnotě 3.000,-Kč

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti Foto Video - roční předplatné časopisu Foto Video

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti 24 print - poukaz na tisk 20ks fotografií 30x45 cm

3 x Cena poroty (medaile) + Autorská kniha + originální fotografie

4 x Cena pořadatele - čestné uznání (medaile)


VOLNÉ TÉMA (hlavní motiv žena)

hlavním partnerem společnost www.CzechArtPhoto.com

patronem kategorie Martin Skřivánek

Zlatá medaile + cena společnosti Czech Art Photo v hodnotě 10.000,-Kč

Stříbrná medaile + cena společnosti Czech Art Photo v hodnotě 5.000,-Kč

Bronzová medaile + cena společnosti Czech Art Photo v hodnotě 3.000,-Kč

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti Foto Video - roční předplatné časopisu Foto Video

Čestné uznání (medaile) + Cena společnosti 24 print - poukaz na tisk 20ks fotografií 30x45 cm

3 x Cena poroty (medaile) + Autorská kniha + originální fotografie

4 x Cena pořadatele - čestné uznání (medaile)


Podmínky a pravidla soutěže

Fotograf může zaslat do každé kategorie maximálně 4 fotografie ve formátu JPEG v digitální podobě.

Každá fotografie musí mít maximální velikost delší strany 2500 px, max. 2MB, 300dpi.

Do soutěže nebudou přijaty fotografie zaslané do předcházejícího ročníku.

Každá fotografie musí být označena v názvu: Jméno a příjmení autora _ kategorie _ název

(např.: Petr Novák_Portrét_Zasněná)

Fotografie se zasílají do soutěže  prostřednictvím vstupního formuláře.

Alternativně lze fotografie zaslat přes: www.uschovna.cz na adresu příjemce: martin.rkzivot@seznam.cz

 (do zprávy uveďte Jméno a příjmení,  telefonní kontakt, emailový kontakt a korespondenční adresu)

Účastník soutěže musí být výhradním autorem fotografie, fotografie musí být jeho vlastním dílem a účastník musí vlastnit veškerá autorská práva k fotografii. Vybrané fotografie budou vytištěny na náklady pořadatele pro archivní, výstavní a propagační účely dalších ročníků soutěže. Autor oceněné nebo vybrané fotografie se zavazuje poskytnout pořadateli fotografie v kvalitě za účelem vytištění pro archivní a výstavní účely. Veškerá autorská práva zůstávají i nadále ve vlastnictví autora díla.

Fotografie zaslané do foto soutěže nesmí být označeny na viditelní straně logem, jménem nebo jakoukoliv značkou. Pořadatel takto označené fotografie vyloučí ze soutěže. Pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie, které nesplňují morální a etický kodex výtvarné, umělecké a reportážní fotografie. Fotografie vytvořené pomocí AI nebudou přijaty so soutěže.

Těšíme se na Vaše fotografie a účast na slavnostním předání cen! 

Účastnický vstupní poplatek : jednotný poplatek 400,- Kč nebo 17,- Eur

Poplatek ve výši 400,-Kč zašlete na číslo účtu: 6247073399/0800     Poplatek ve výši 17,-Eur zašlete na číslo účtu: IBAN CZ08 0800 0000 0021 4135 3263

Po vyplnění objednávky účastnického poplatku Vám do emailu zašleme instrukce k platbě a po uhrazení daňový doklad. Obdržením daňového dokladu jsou fotografie přijaty do soutěže.

Poplatek je nutné odeslat nejpozději do data uzávěrky Foto Salonu 3.3.2024. Fotografie bez účastnického poplatku nebudou přijaty do soutěže. Připsání na účet fotosoutěže  nejpozději do 6.3.2024 a do stejného data  budeme spárovat platby a zaslané fotografie.