Hranice na Moravě - Výstava a kalendář


Fotografie vybrané na výstavu 


Aleš Daněk

David Korcina

František Filipenský

Marian Hradňanský

Petr Hrba

Jaroslav Frank

Lucie Jechová

Petr Knický

Lucia Held

Karel Machyl

Martin Skřivánek

Miroslav Raindl

Pavel Rabas

Renáta Veselská

Jiří Sitař

Sylva Koudelková

Petr Válek

Reportážní fotografie umístěné na výstavu

Reportáž - Módní přehlídka

Jan Gebauer + Tereza Broušková 

Vážení přátelé a kamarádi,

ve spolupráci s městem Hranice se nám podařilo dohodnout výstavu fotografií, které jste vytvořili na workshopu Hranice - město módy a fotografie v květnu letošního roku. Protože celá akce byla vytvořena za velké podpory městského úřadu, máme pro Vás příležitost prezentovat Vaše fotografie nejen na této výstavě, ale i v tiskové podobě stolního kalendáře, kde bude více jak 50 fotografií z této akce a město jej bude vydávat na podzim tohoto roku.

Protože plánujeme na podzim opět fotografickou akci na téma: "BURLESQUE Cabaret"  v Hranicích na Moravě, která proběhne 28.10.2023 v ikonickém prostředí divadla Stará střelnice rozhodli jsme se spojit několik akcí najednou a věříme, že i pro Vás budou zajímavé a opět budeme mít možnost se osobně potkat v Hranicích.

1, pátek 27.10.2023 - slavnostní vernisáž výstavy fotografií z workshopu Hranice - město módy v galerii "Zámek Hranice" od 17,00 hodin

2, pátek 27.10.2023 - křest kalendáře po skončení slavnostní vernisáže v 18,00 hodin

3, pátek 27.10.2023 - součástí křtu kalendáře bude předání celkové částky ve výši 15.000,- Kč za honoráře fotografií do městského kalendáře na charitativní projekt (konkrétní příjemce bude vybrán do konce srpna 2023) 

4, sobota 28.10.2023 - fotografický workshop na penzionu a divadle Stará Střelnice v Hranicích: Ikonický penzion Stará střelnice v Hranicích na Moravě ... Císařský apartmán, divadelní scéna, jedinečná zahrada a přední české burlesky! Ideální kombinace pro vytvoření originálních fotografií! Burlesky Vám v průběhu celého dne předvedou několik kostýmů ze svých nejúspěšnějších vystoupení.

Rezervace sobotního workshopu:

Každý z fotografů, kteří se účastnili workshopu v Hranicích 19.-20.5.2023 bude zastoupen jak na výstavě fotografií, tak fotografií v kalendáři města Hranice. Po dohodě s městským úřadem jsme se rozhodli, že honoráře za publikované fotografie věnujeme na charitativní projekt. 

Podmínkou účasti na výstavě a publikaci Vaší fotografie v kalendáři je souhlas, že honorář ve výši 280,-Kč za každou publikovanou fotografii věnujete na tento charitativní projekt. Peníze budou věnovány konkrétnímu příjemci a každý z Vás bude jmenovitě označen na všech materiálech k této akci.

Výběr fotografií bude do konce srpna a prosím o nahrání fotografií do systému nejpozději do 15.8.2023. Každý z Vás může nahrát max. 10 fotografií. Vytvořte prosím celkové portfólio ideálně všech modelek, ale i fotografií z módní přehlídky, které jste v průběhu dvou dnů pořídili. Každý z účastníků, bude mít minimálně jednu fotografií v kalendáři a minimálně dvě fotografie na společné výstavě.

Vzhledem k tomu, že budeme fotografie tisknout ve formátu 30x40cm je nutné zaplatit po výběru fotografií na výstavu 100,-Kč/1ks fotografie x počet vybraných fotografií. Informaci o platbě Vám zašleme na základě počtu vybraných fotografií na začátku září 2023.

Těšíme se na společné setkání na slavnostní vernisáži v pátek 27.10.2023 na zámku v Hranicích!