Hranice na Moravě - Výstava a kalendář

Vážení přátelé a kamarádi,

ve spolupráci s městem Hranice se nám podařilo dohodnout výstavu fotografií, které jste vytvořili na workshopu Hranice - město módy a fotografie v květnu letošního roku. Protože celá akce byla vytvořena za velké podpory městského úřadu, máme pro Vás příležitost prezentovat Vaše fotografie nejen na této výstavě, ale i v tiskové podobě stolního kalendáře, kde bude více jak 50 fotografií z této akce a město jej bude vydávat na podzim tohoto roku.

Protože plánujeme na podzim opět fotografickou akci na téma: "BURLESQUE Cabaret"  v Hranicích na Moravě, která proběhne 28.10.2023 v ikonickém prostředí divadla Stará střelnice rozhodli jsme se spojit několik akcí najednou a věříme, že i pro Vás budou zajímavé a opět budeme mít možnost se osobně potkat v Hranicích.

1, pátek 27.10.2023 - slavnostní vernisáž výstavy fotografií z workshopu Hranice - město módy v galerii "Zámek Hranice" od 17,00 hodin

2, pátek 27.10.2023 - křest kalendáře po skončení slavnostní vernisáže v 18,00 hodin

3, pátek 27.10.2023 - součástí křtu kalendáře bude předání celkové částky ve výši 15.000,- Kč za honoráře fotografií do městského kalendáře na charitativní projekt (konkrétní příjemce bude vybrán do konce srpna 2023) 

4, sobota 28.10.2023 - fotografický workshop na penzionu a divadle Stará Střelnice v Hranicích: Ikonický penzion Stará střelnice v Hranicích na Moravě ... Císařský apartmán, divadelní scéna, jedinečná zahrada a přední české burlesky! Ideální kombinace pro vytvoření originálních fotografií! Burlesky Vám v průběhu celého dne předvedou několik kostýmů ze svých nejúspěšnějších vystoupení.

Rezervace sobotního workshopu:

Každý z fotografů, kteří se účastnili workshopu v Hranicích 19.-20.5.2023 bude zastoupen jak na výstavě fotografií, tak fotografií v kalendáři města Hranice. Po dohodě s městským úřadem jsme se rozhodli, že honoráře za publikované fotografie věnujeme na charitativní projekt. 

Podmínkou účasti na výstavě a publikaci Vaší fotografie v kalendáři je souhlas, že honorář ve výši 280,-Kč za každou publikovanou fotografii věnujete na tento charitativní projekt. Peníze budou věnovány konkrétnímu příjemci a každý z Vás bude jmenovitě označen na všech materiálech k této akci.

Výběr fotografií bude do konce srpna a prosím o nahrání fotografií do systému nejpozději do 15.8.2023. Každý z Vás může nahrát max. 10 fotografií. Vytvořte prosím celkové portfólio ideálně všech modelek, ale i fotografií z módní přehlídky, které jste v průběhu dvou dnů pořídili. Každý z účastníků, bude mít minimálně jednu fotografií v kalendáři a minimálně dvě fotografie na společné výstavě.

Vzhledem k tomu, že budeme fotografie tisknout ve formátu 30x40cm je nutné zaplatit po výběru fotografií na výstavu 100,-Kč/1ks fotografie x počet vybraných fotografií. Informaci o platbě Vám zašleme na základě počtu vybraných fotografií na začátku září 2023.

Těšíme se na společné setkání na slavnostní vernisáži v pátek 27.10.2023 na zámku v Hranicích!

Formulář pro zaslání fotografií

Max. velikost jednotlivé fotografie 2Mb / 300DPI

KAŽDOU FOTOGRAFII PŘED NAHRÁNÍM DO SYSTÉMU PŘEJMENUJTE A UVEĎTE VAŠE CELÉ PŘÍJMENÍ A JMÉNO / ČÍSLO FOTOGRAFIE

např. Skřivánek Martin / č.1


Nahráním fotografií souhlasíte s publikací vybrané fotografie v kalendáři Městského úřadu Hranice pro rok 2024, publikováním fotografií na sociálních sítích , webových stránkách a v tištěných médiích, propagačních letácích a plakátech spojených s akcí, dále souhlasíte s věnováním honoráře za vybrané fotografie na charitativní účely.