MILOŠ VOJÍŘ

Narodil se 1. ledna 1938 v Hradci Králové. Absolvoval Průmyslovou školu strojní v Jičíně. Studium na Fakultě strojní po dvou letech přerušil a začal se plně věnovat fotografii. Několik let pracoval jako fotograf a grafik v tiskárně. Od roku 1980 je samostatným výtvarníkem v oboru fotografie a užité grafiky. Doposud uspořádal 78 autorských výstav a zúčastnil se 104 společných výstav doma i v zahraničí. Své práce publikoval v mnoha našich i zahraničních časopisech a publikacích. Je autorem katalogů, prospektů, plakátů, kalendářů a spoluautorem a vydavatelem publikace Třebechovický Proboštův betlém. V průběhu let vytvořil několik desítek velkoplošných výtvarných výzdob různých interiérů. 

Jiří Chadima, fotograf, přítel, vydavatel internetového časopisu Chadimova fotorevue:

"S tvorbou Miloše Vojíře jsem se začal seznamovat v 70. letech, kdy spolu s fotografy ze skupiny Setkání (R. Košťál, T. Kuščynskij, M. Tůma) a Miloslavem Stiborem ovlivnili pohled na nahé ženské tělo. Najednou zde byly fotografie, které se zcela odlišovaly od tehdejšího pohledu na akt, který byl v té době téměř zakázaný, protože jej politici považovali za nežádoucí, a než se z tohoto zobrazování těla vzpamatovali, tak to již nešlo zastavit. Miloš Vojíř měl v té době svým pojetím aktu nejblíže k M. Stiborovi, se kterým se i seznámil a vznikl mezi nimi dlouhodobý přátelský vztah.

S Milošem Vojířem jsem se osobně setkal až v roce 2006 na Fotofestivalu v Moravské Třebové a od té doby jsem měl tu čest se blíže seznamovat s jeho tvorbou. K "paní" fotografii přistupuje vždy s úctou a než zmáčkne spoušť, má vše dokonale promyšleno a kompozičně srovnáno. Nikdy jsem od něho neviděl fotografii, která by ho nemohla reprezentovat. Jeho portréty otevírají obraz do duše portrétovaného bez ohledu na to, zda se jedná o dítě či starce.

Miloš Vojíř se svojí tvorbou fotografického aktu zařadil mezi přední fotografy závěru dvacátého století a dnes jej můžeme považovat za moderního klasika té doby. Rád bych mu popřál k jeho dvojímu jubileu ještě hodně nápadů."

Josef Bavor, výtvarník, předseda Oblastního sdružení Unie výtvarných umělců:

"Mnohaletou fotografickou tvorbu Miloše Vojíře mohou posoudit a zhodnotit jistě povolanější. Z mého pohledu jsou jeho ženské akty projevem vytříbeného a kultivovaného smyslu pro krásu, poctivého řemesla a umělecké imaginace. Pro mne jako malíře a kolegu v Oblastním sdružení Unie výtvarných umělců je připravovaná Milošova výstava nazvaná 50 let s aktem také příležitostí zamyslet se nad jeho obětavou prací pro další výtvarníky. V době, kdy jsem se stal členem UVU (v polovině 90. let), byl Miloš již zkušeným spoluorganizátorem všech akcí sdružení, především každoročních Východočeských salonů v Hradci, v Litomyšli a v Jaroměři. Jako místopředseda Rady UVU se stará už léta o všechny záležitosti, kontakty se členy a se sponzory, má hlavní podíl na vydávání katalogů. Mnozí z nás si činnost sdružení bez Milošovy obětavé práce neumíme ani představit. Sympatie a oblibu si získává i svým pověstným smyslem pro humor."

Zdroj: https://www.denik.cz/pardubicky-kraj/lepsi-design-nez-ma-zenske-telo-zatim-nikdo-nevymyslel-20130114-cunh-6xhg.html